Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Приложение по Отдели

Производство
Регистри за отчитане качеството на работата по смени
Предизвикателство
Предизвикателство
В някои производсвени предприятия са заложени механизми за отчитане на ефективността на всяка производствена смяна. Липсата на лесен за използване инструментводи до значителна бюрокрация и затруднение в обобщаването и анализирането на данните.
Решение
Решение
TEAMLOOK дава възможност на производствените компании да организират правилно регистрирането на информацията, който произтича от всякапроизводствена смяна и лесно и бързо да я анализират с цел предприемане на корективни действия.
Представеният процес може да се видоизменя според конкретните нужди на компанията, като може да се разшири и с допълнителни функционалности.
Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация