Teamlook меню бутон

Използвайки нашия сайт потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за бисквитките.

Разбрах

Софтуер за управление
дейността на счетоводни къщи и
счетоводни отдели.


DMS, CRM, Task Management
в един продукт
специално създаден за счетоводители

Не сме счетоводен софтуер.

Но сме всичко останало,
от което се нуждаете,
за да организирате дейността си

Създаден от счетоводители за счетоводители!

Характеристики
TEAMLOOK - Управление на документооборота (DMS)
Управление на документооборота (DMS)
 • Електронна логистика на счетоводни документи към счетоводната къща и от счетоводната къща към нейните служители (безхартиено счетоводство без значение мястото на работа). Подреждане на документите по счетоводни папки: Доставчици, Клиенти, Банка, Каса, Начисления и др.
 • Съхранение и работа с несчетоводни документи като - договори, протоколи, справки, нотариални актове и др.
 • Известия за нови или при редакция на съществуващи документи, ясен поглед върху оставащите за осчетоводяване документи
 • Бързо и лесно търсене и намиране на счетоводни и други документи, включително чрез пълнотекстово търсене в съдържанието на файловете
 • Организиране на входяща и изходяща кореспонденция
 • Експорт на данни от счетоводните документи с цел импортиране в счетоводен софтуер
 • OCR за пълнотекстово извличане на съдържанието на сканираните документи, интелигентно извличане и автоматично попълване на номер, дата, сума по фактура, данъчна основа, ДДС ставка, вид фактура, валута по фактура, ЕИК клиент, име клиент, ЕИК доставчик, име доставчик от съдържанието на файла на сканирания документ или от името на файла (виж видеото)
TEAMLOOK - Управление на задачи (Task Management)
Управление на задачи (Task Management)
 • Автоматични повтаряеми задачи за ежемесечни, тримесечни и други периодични ангажименти
 • Цялостен поглед върху всички задачи на служителите и ефективен контрол върху изпълнението на поетите ангажименти
 • Автоматизиране на вътрешни процеси и чек листове като: месечни счетоводни дейности, месечни ДДС документи, годишно счетоводно приключване, контрол върху работата на счетоводителите, месечни пейрол калкулации, уведомления по чл.62 от КТ, ревизии и проверки, одити и т.н.
 • Управление на различни счетоводни и данъчни събития и обстоятелства, които не се отчитат от счетоводния софтуер като: данъчни разлики, счетоводни грешки, важни събития, касови апарати, разходни норми и т.н.
TEAMLOOK - Управление на отношенията с клиенти (CRM)
Управление на отношенията с клиенти (CRM)
 • Поддържане на фирмени досиета, определяне на отговорници и заместници по фирми
 • Поддържане на телефонен указател с контактите на счетоводната къща
 • Предоставяне на достъп на клиентите до определени части на системата с цел качване/сканиране на документи, генериране на справки, получаване на документи. Клиентите могат да използват системата да издават фактури към свои клиенти
 • Следене на отработеното време по клиенти и конкретни задачи от всеки служител с цел калкулиране на счетоводните такси след края на месеца
 • Калкулиране на месечните такси, фактуриране и автоматично изпращане на фактурите до клиентите
 • Офериране - генериране на оферти в регистър на офертите, следене срокове и статуси на оферти
 • Договори - генериране на договори в регистър на договорите с клиенти, следене на срокове и статуси на договорите
TEAMLOOK - Управление на персонала на счетоводната къща (HRMS)
Управление на персонала на счетоводната къща (HRMS)
 • Поддържане на досие на всеки служител на счетоводната къща
 • Организиране заявки за отпуски, следене на остатъци на платен годишен отпуск, генериране на молба и заповед за отпуск, експорт на данни към външен пейрол софтуер
 • Осигуряване на изнесен офис (home office) за реализиране на непрекъсваемост на дейностите
Вашите ползи от работата с TEAMLOOK
СПЕСТЯВАТЕ

Спестявате време и пари като прехвърлите част от административните ангажименти към клиентите

Клиентите вече могат да сканират, архивират и управляват документите си. Клиентите чрез свой профил в системата качват/сканират счетоводните документи. Чрез функциите за интелигентно разпознаване системата извлича и автоматично попълва номер, дата, сума по фактура, данъчна основа, ДДС ставка, вид фактура, валута по фактура, ЕИК клиент, име клиент, ЕИК доставчик, име доставчик от сканирания документ и автоматично попълва данните в предвидените за това полета (виж видеото). Допълнително клиентите могат сами да търсят по масивите от документи и сами да правят различни справки – без да чакат и без да ви ангажират. Вече няма да ви се налага да взимате документи от офиса на клиента, да получавате документи по куриер или имейл в насипно състояние и да се грижите за физическото архивиране и съхранение на документи.

Спестявате офис разходи

Нуждаете се от по-малък офис, защото обемът на физическите документи рязко спада. Счетоводителите ви лесно могат да работят и от вкъщи, което намалява и нужното пространство за работни места.

Осчетоводяването с импортиране на данни спестява значително време

Автоматично индексираните счетоводни документи могат да бъдат експортирани, след което импортирани в счетоводния софтуер, който използвате. По този начин спестявате значително време в ръчно въвеждане на всеки счетоводен документ в счетоводната програма. Систамата поддържа гъвкави идентификатори за връзки със счетоводни софтуери и прилага идентификаторите в генерирания експорт.

Спестявате време при калкулиране на месечните такси и фактуриране

Автоматизираният процес на калкулиране на месечните такси и тяхното фактуриране осигурява бързина и изчерпателност на месечния билинг процес.

СИГУРНОСТ и КОНТРОЛ

Осигурявате непрекъсваемост на счетоводната дейност

Възможността вашите служители да работят от вкъщи (изнесен офис, home office) в случай на гледане на болно дете или непредвидени ситуации като коронавирус пандемията ви гарантира непрекъсваемостта на счетоводните дейности и повече доволни клиенти.

Осигурявате устойчивост на счетоводната дейност

При напускане на служител или необходимост от временно заместване, системата осигурява лесно и изчерпателно прехвърляне на работата от един към друг служител.

Упражнявате лесен контрол и самоконтрол на задачите

Използвайки чек листовте и периодичните задачи, лесно обхващате всички счетоводни дейности за всички фирми, които обслужвате. Вече няма риск да изпуснете подаване на ДДС или на годишно счетоводно приключване. Всеки счетоводител получава известие за постъпили в системата неосчетоводени документи и знае точно по кои документи да работи.

Имате прозрачност за жизнения цикъл на всеки документ

Всеки документ пази история на това, което е правено с него. Имате пълна прозрачност на действията на всички хора, свързани с този документ. В системата всичко се вижда и не може да се изтрива.

Имате пълна сигурност за GDPR съвместимост

TEAMLOOK е напълно съвместим с изискванията на GDPR. Използването на системата като основен продукт за управление на фирмените процеси, регистри и информация, автоматично води до формално изпълнение на GDPR изискванията за счетоводна къща. Системата позволява да се съхраняват и предават чувствителни данни като информация за нает персонал, данни за заплати и отпуски и др.

Осигурявате на служителите си по-добра хигиена

Настоящите условия и кризата с коронавируса ни доказват, че хигиената е от голямо значение за здравето ни. Безспорен факт е, че физическите документи носят със себе си вируси и бактерии. Ограничаването им от офиса намалява риска от вирусни и бактериални инфекции.

БЪРЗО, ЛЕСНО, РЕГУЛЯРНО

Получавате счетоводните документи равномерно и регулярно

Документите вече не се натрупват след края на месеца, а се разпределят равномерно в рамките на месеца, поради това, че клиентът ги качва/сканира в системата текущо.

Лесно и бързо генерирате на справки и експорт на документи при данъчни ревизии и независими одити

Системата осигурява бързо намиране на документи чрез изключително опростен интерфейс. Чрез OCR функционалността, системата предоставя възможност за пълнотекстово търсене в съдържанието на качените фактури, договори и други счетоводни и не счетоводни документи.

Лесни за използване интерфейси за качване/сканиране на документи

Клиентите на счетоводната къща могат да използват различни интерфейси за бързо масово качване/сканиране на голям брой документи едновременно. Тези от тях, които не желаят да достъпват системата, могат да изпращат документите си на уникален за всяка папка имейл, така че документите ще се създатат автоматично без човешка намеса веднага след изпращане на имейла.

ГЪВКАВОСТ и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Наемате счетоводители, които работят от вкъщи, включително и от други населени места

Имате гъвкавост при наемането на качествени счетоводители, като вече нямате зависимост от тяхното местоживеене. И осигурявате на вашите служители възможност за работа от вкъщи, което е допълнителен стимул за тях.

Работите с клиенти от цяла България, а защо не и от цял свят :)

Дистанционният достъп до документи и информация прави това реалност, която ви помага да растете.

Предоставяте високо качество на услугата, резултат от отличното познаване на своите клиенти

Чрез поддържането на досие на всеки клиент, в което записвате правна информация, капитал и съдружници, лица за контакт, касови апарати, обекти, мпс и машини, банкови сметки, специфични срокове и изисквания на клиента, осигурявате на вашите служители комфорта да имат всичко, което им е необходимо на една ръка разстояние, с цел изпълнение на счетоводната услуга по най-добрия начин.

Повече доволни клиенти

Вашите клиенти получават добавена стойност от използването на TEAMLOOK, тъй като имат структуриран архив на техните счетоводни документи, могат да следят плащания, да генерират справки и експорт на данни, да извършват разнообразно търсене, включително в съдържанието на файловете.

TEAMLOOK решения за счетоводни къщи и отдели
TEAMLOOK Enterprise
за големи счетоводни къщи

Гъвкаво софтуерно решение, което се конфигурира изцяло според изискванията на счетоводната къща. В този вариант предел е само вашето въображение :). Инсталира се на ваш сървър или облак, контролиран от вас.

Необходимо е да се премине през процес на дефиниране на задание за конфигуриране и фактическа имплементация, чрез която системата изцяло да отговори на вашите изисквания.

Подходящо е за големи счетоводни къщи и счетоводни къщи, които имат изискване системата да функционира изцяло по техен модел.

Предимства в сравнение с Controlisy:

 • конфигурира се точно според вашите изисквания
 • можете да възложите конфигурирането на вътрешен екип
 • получавате изменения в конфигурациите, когато прецените, че е необходима каквато и да е промяна
Искам демонстрация
Controlisy logo
за малки и средно големи счетоводни къщи и отдели

Универсално софтуерно облачно решение, разработено на база на TEAMLOOK, което не изисква инсталиране на сървър и конфигуриране.

На база на дългогодишния ни опит, изграждаме универсално решение, което позволява на малките и средно големи счетоводни къщи да се възползват максимално от богатите възможности на TEAMLOOK и успешно да организират дейността си без да се налага да правят голяма инвестиция в Enterprise решение.

Подходящо е за малки и средно големи счетоводни къщи и счетоводни отдели.

Предимства в сравнение с TEAMLOOK Enterprise:

 • отличен ценови диапазон
 • започвате работата веднага
 • не отделяте време и ресурси за конфигуриране
 • поддръжката на сървъра и архивирането са наша отговорност
Към сайта на Controlisy

Счетоводни къщи, които се довериха на TEAMLOOK

НОВАКОН България (счетоводна къща) Корект Репортинг ЕООД (счетоводна къща) Профит ООД (счетоводна къща) Германиа ООД (счетоводна къща) Счетоводна кантора Ралица Счетоводна кантора ФСК МИК Счетоводна кантора ВИ ЕСС Консулт Счетоводна кантора АСКОНИ
Теодора Маринова, изпълнителен директор на НОВАКОН - водеща счетоводна къща в България

"Ежемесечно през компанията минават над 50 000 счетоводни и други счетоводни документи, които се разпределят между счетоводителите за обработка чрез TEAMLOOK.

... след въвеждане на TEAMLOOK, ние осигурихме необходимата стабилна база за предоставяне на качествени услуги, привличане на нови клиенти и разгръщане потенциала на нашите служители.

Вярвам, че комбинацията между гълкава система като TEAMLOOK и подготвен и мотивиран екип, ще бъде печеливша комбинация и занапред."

Референции

Георги Маринов, управител на НОВАКОН България ООД
Георги Маринов, управител на НОВАКОН България ООД

Повече от 10 години успешно работим със система за управление на електронни документи и процеси TEAMLOOK, чрез която ефективно управляваме почти изцяло дейността си.

Понастоящем твърдо мога да заявя, че не бихме могли да постигнем ефективност, бързина и качество на предоставяните от нас услуги за различните проекти без гъвкавостта на система TEAMLOOK.

Препоръчвам TEAMLOOK на всяка компания, която има желание да автоматизира и направи по-ефективни процесите си.

Лидия Карамитева, управител на счетоводна къща Профит ООД
Лидия Карамитева, управител на счетоводна къща Профит ООД

"ПРОФИТ" ООД основахме през 1997 г. първоначално като компания за извършване на счетоводно обслужване на ниво "Главен счетоводител", впоследствие стана компания за извършване на независим финансов одит на финансови отчети, консултантско обслужване в областта на европейските проекти, счетоводството, одит на проекти, оперативни счетоводни услуги.

Първоначално имахме нужда от WEB система за дистанционна размяна на документи, чрез която да извършваме web обмен на документи между Доставчик и клиент на услуги от различен тип /Счетоводство,ТРЗ,Юридически и т.н/, както и изисквахме архитектурата на софтуера да позволява работа както в офиси на "Профит" ООД с локации в София, Пловдив, Бургас и Смолян, така и извън тях с минимум усилия от страна на счетоводители, ръководители на бизнеси...

И така, чрез усилената работа и търсене намерихме сайта на фирма www.TEAMLOOK.net, - изключително гъвкава и бърза система, която може да бъде имплементирана към почти всеки един бизнес процес.

TEAMLOOK подрежда документите и информацията, която ни е необходима в конкретни регистри и по конкретни проекти (по видове, обекти, дейности, задачи), което ни позволява точно да разпределим необходимите за работата ресурси между служителите и да определим права на достъп.

Препоръчвам TEAMLOOK на всяка счетоводна къща, която желае да наложи високи стандарти в счетоводното обслужване, като същевременно увеличи ефективността си и намали разходите.

Стефан Топузов, управител на счетоводна къща Корект Репортинг ЕООД
Стефан Топузов, управител на счетоводна къща Корект Репортинг ЕООД

Нашите клиенти имат обекти на територията на цялата страна. TEAMLOOK ни осигурява възможност за безпроблемно и навременно събиране на счетоводната документация, която ние обработваме. Клиентите качват документите в системата директно от техните офиси, което ни спестява много време, свързано с логистика и обработка. Всеки клиент разполага с бърз достъп до своите документи

Чрез TEAMLOOK разпределяме правилно работата на счетоводната къща и не пропускаме срокове като системата се грижи да ни поставя периодични задачи, във връзка с текущите месечни и годишни дейности.

С настоящата референция препоръчвам TEAMLOOK като много ефективно и полезно софтуерно решение, което добавя висока стойност и конкурентоспособност в дейността на всяка счетоводна къща.

Галена Микова, управител на счетоводна кантора ФСК – МИК ЕООД
Галена Микова, управител на счетоводна кантора ФСК – МИК ЕООД

Чрез TEAMLOOK организираме документообората на клиентите на нашата счетоводна кантора. Клиентите качват и сканират счетоводните си документи директно от техните офиси, след което ние получаваме автоматично известие, за новопостъпили документи за осчетоводяване. Документите постъпват в системата регулярно и във всеки един момент знаем колко документа остават да бъдат осчетоводени.

При откриване на проблем с конкретен счетоводен документ (липса на яснота по сделката, технически недостиг, липса на придружващи документи и др. подобни) поставяме документа в състояние на проблем и изпращаме чрез него съобщение до нашия клиент. По този начин проблемите се решават в рамките на конкретния документ и всичко което сме коментирали и добавили остава в историята на документа, вкл. и за ползване в бъдеще.

Отговорно мога да препоръчам TEAMLOOK на всяка счетоводна кантора като решение за организиране на документооборота и организиране на дейността.

Ваня Златанова, управител на счетоводна кантора Ви ЕСС Консулт ЕООД
Ваня Златанова, управител на счетоводна кантора Ви ЕСС Консулт ЕООД

Благодарение на TEAMLOOK успявам да постигна това като получавам навременно и текущо през месеца счетоводните документи от моите клиенти. Знам точно до къде съм стигнала с осчетоводяването и не попускам документи и срокове. Документите вече не се губят, а всяко действие с документ записва в себе си история, което осигурява добър контрол и сигурност.

От няколко години вече не се занимавам със събиране, подреждане и архивиране на хартиени фактури. Тази дейност е изцяло изнесена при моите клиенти, които се грижат за съхранението и подреждането им. При данъчни ревизии, бързо намирам необходимите сканирани документи и ги предоставям на НАП по имейл.

TEAMLOOK е много важен елемент от дейността на моята счетоводна кантора, който ми осигурява сигурност и спокойствие при изпълнението на счетоводните услуги.

Ася Генчева, управител на счетоводна кантора Аскони ЕООД
Ася Генчева, управител на счетоводна кантора Аскони ЕООД

Вече няколко години TEAMLOOK е част от дейноста на моята счетоводна кантора. Създали сме множество папки, в които клиентите качват своите сканирани документи. Документите стигат до нас за осчетоводяване, подредени и описани с номер, дата, сума, контрагент и други допълнителни данни.

Всеки документ разполага със статус на осчетоводяване и платежен статус. Лесно търсим и намираме документи по най-различни поводи (текущи справки, ревизии, контол на изпълнението). Чрез TEAMLOOK успяваме да експортираме счетоводните документи и да ги импортираме в счетоводния софтуер, което ни спестява огромно количество време и ни прави много по-ефективни.

TEAMLOOK е много подходящо и полезно софтуерно решение за счетоводни кантори и счетоводни отдели с голям документооборот.

Имаш въпроси?
Обади ни се сега!
0887 421 018
или
Поискай демонстрация
бул. Тотлебен 85-87, ет. 3, 1606, София, България, моб.(+359) 0887 421 018, тел. (+359) 02 400 55 67, е-mail: info@teamlook.net
Константин Стоянов - управител на Teamlook
Константин Стоянов
Управител
Тел.: (+359) 02 400 55 67
Мобилен: (+359) 0887 421 018